Hem

Aktuellt

Release av inspelningen av "Then svenska mässan" den

1 november 2021 - se inslag här till höger...

Här ett digitalt avtryck i vår konserthistoria. Cantique de Jean Racine av Gabriel Fauré
Klicka på bilden ovan

Eginokören Copyright 2015 - 2020 webmaster@eginokoren.se

Eginokören - Dalby kyrkokör

Äntligen fick vi genomföra konserten med "Then Svenska Messan" av Johan Helmich Roman.

   Detta efter att ha varit tvungna att ställa in vid upprepade tillfällen på grund av coronapandemin


Inspelningen är gjord i S:t Olofs kapell i Lund den 4-5 september 2021.


Från och med den 1 November 2021 är filmen tillgänglig här och på Dalby församlings hemsida

Klicka på bilden här till höger för att starta filmen

Eginokören har i uppdrag att sjunga i församlingens kyrkor vid gudstjänster och de kyrkliga högtiderna samt att ge en större konsert per termin. Men det är inte allt. Till jul bjuds på konserter av olika slag och någon gång, ofta på våren, ger vi en konsert av mer profan karaktär. Vi har bland annat bjudit på fina Olle Adolphson-sånger i caféform med kaffe och hembakat gott.

Vartannat år brukar vi ge oss ut på resa. Vi har varit på Gotland och bl.a. haft konsert i Visby domkyrka. De senaste resorna gick till Estland, Vadstena och nu senast en mycket uppskattad och trevlig resa på Bornholm.


Tillsammans med vår eminenta ledare, Anita Andersson, försöker vi förvalta kyrkomusiken väl och uppför med jämna mellanrum något större verk.

2019 firade kören 40-årsjubileum. Då bjöds alla ”gamla” körsångare in för att medverka i en jubileumskonsert i Dalby kyrka i maj. Tillsammans sjöng vi några välkända stycken som alla sjungit tidigare. Därefter sjöng nuvarande Eginokören Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson. Konsertdagen kröntes med en fest för alla ”gamla” och nuvarande Eginokorister.

På hösten, samma år, deltog vi i Lund Choral Festival, genom att sjunga Hans Nilssons nygjorda verk Aves Avete samt andra verk av honom i Dalby kyrka. Maria Hjort deltog som solist och Mathias Hjort som kontrabasist. Givetvis med vår alldeles egna pianist och orgeldomptör; Calle Andersson och (vår nästan lika egna) Tobias Andersson stod för slagverket.

För att kunna hålla den höga ambition vi eftersträvar krävs hög närvaro vid repetitioner och helst god notläsningsförmåga. Dessutom är det självklart för alla att delta vid uppsjungningar.

Om allt detta inte lyckas tillfredsställa sångarlusten hos oss finns det möjlighet att delta i "Chorus in Diem" - kören för dagen. En mindre och föränderlig grupp sångare från Eginokören och som sjunger och förgyller gudstjänster i någon av församlingens kyrkor.

Men namnet Egino då? Jo han var biskop i Dalby år 1060-1066 och det finns mer att läsa om det under länken "Om kören" här till vänster.

Dalby mars 2021

Christer Larsson
Ordf. Eginokören

En sommarhälsning från Skryllesjön - klicka på bilden ovan