Kalender

Kalender hösten 2023

Dag

Tid

Händelse

Beskrivning

Söndag 17 september

11:00

Återöppningsmässa i Dalby kyrka

Söndag 8 oktober

10:00

Tacksägelsedagen i Dalby kyrka

Söndag 5 november

16:00

Minnesgudstjänst Torna Hällestads kyrka

-"-

18:00

Minnesgudstjänst Dalby kyrka

Söndag 3 december

10:00

Adventsmässa i Dalby kyrka


Söndag 17 december

18:00

Julkonsert i Dalby kyrka


Eginokören Copyright 2015 - 2020 webmaster@eginokoren.se