Händels Messias 2024

Messias

ett sakralt Oratorium

för kör, solister och orkester

 

av G.F.Händel

 

text av C.Jennens

 

”Damerna ombedes komma utan krinolin

och Herrarna utan värja.”

 

Så annonserades premiären av Händels Oratorium Messias, den 13 april 1742 i ”Music Hall”, Dublin.

På detta sätt kunde man ta in 700 personer, istället för 600.

Hur musiken klingade för 265 år sedan vet vi inte riktigt, men kören bestod av professionella basar, tenorer och altar tillsammans med 16 gossopraner, 7 solister och en liten orkester.

   Det var inte förrän långt efter Händels död, som stora mastodontframföranden blev aktuella. Händel själv framförde många olika versioner av verket – anpassade till sångare, lokaler, publik, tillgången på instrumentalister, m.m.

 

Messias är ingen liturgisk musik, den är inte medvetet knuten till någon speciell kyrklig högtid eller årstid.

Det första framträdandet ägde rum under fasteperioden och numera förknippar man delar ur verket med Julen, tex. körsatsen ”For unto us a child is born”.

 

Första delen handlar om Profetian och löftet om Messias ankomst samt julberättelsen.

Andra delen handlar om Jesu lidande, kamp, död och uppståndelse.

Tredje delen handlar om glädjen över Jesu uppståndelse samt profetian om hans ankomst och det eviga livet.

Oratoriet Messias – Georg Friedrich Händel

Det mesta ur del 1-2-3

 

Dalby kyrka söndag 14 april kl.17.00

Konserten varade ca 2 tim 15 min med 5 min paus.

Medverkande (klicka på namnet för mer info)

Eginokören

Dirigent:
Anita Andersson

Solister:
Ann-Margreth Nyberg
Alice Akhlaghi
Joar Sörensson
Gustaf Johansson

Kapellmästare:
Britt Forsströmson
Instrumentalister

Kören är något sångarna längtar till


Eginokören består idag av ett 50 tal sångare i varierande åldrar. Utöver att sjunga vid olika högtider vill vi också bidra till att sprida olika genrer genom att göra större verk tillgängliga för församling och allmänhet.

Varje år sätter vi upp ett verk som utmanar oss. När vi satte upp "Then Svenska Messan" av svenske Johan Helmich Roman så fick den en särskild roll i körens 40-åriga historia och visade att inte ens pandemin kunde tysta oss.

Nästa större verk som vi planerar för är en konsert i Dalby kyrka där Messias av G.F.Händel ska uppföras. Messias är ett sakralt Oratorium för kör, solister och orkester med text av C. Jennens.


Oratoriet består av tre delar där första delen främst handlar om Jesu födelse, andra delen berättar om hans död och den tredje berättar om uppståndelsen. Till julen 2022 framförde vi denna första del tillsammans med den mycket kända Hallelujakören.


Till våren 2024, söndagen den 14 april, planerar vi för att kunna framföra hela verket, något beskuret, med paus. Ett framförande som beräknas ta totalt ca 2,5 timmar. Precis som vid julkonserten är det tänkt att göras tillsammans med musiker och solister.


Så just nu är arbetet i full gång med att ta oss an de olika delarna. Det är en musik som är mäktig och griper tag i en. Den är utmanande, otroligt stimulerande och väldigt härlig att sjunga.


Vi är även igång med ett arbete med att söka pengar på olika sätt till våra kostnader för musiker och solister.  


Vi ser verkligen fram emot att få framföra denna kulturskatt för dalbyborna! 

Anita Andersson

För Anita är det GLÄDJE att varje tisdag få träffa Eginokören. Hon ser det som en förmån att musicera tillsammans med sångarna och njuter av den härliga stämning som finns i kören. Vi har roligt på våra repetitioner och för det mesta är alla fokuserade. Anita märker att kören utvecklas när hon tar fram noterna till en sång som kören sjungit tidigare och klang och intonation bara fungerar direkt! Hon kan också öka svårighetsgraden på sångerna och sätta klurigare repertoar i händerna på medlemmarna.

Anita tror att det behövs många ingredienser för att forma en kör så att det inte är en samling individualister. Det behövs god gemenskap, övning i sångteknik, bra musik med fina texter och stor variation och det är viktigt att skratta tillsammans. Man måste skapa positivitet och vilja hos alla, DÅ blir det en kör.

När Anita väljer musik för kören vill hon variera nytt, gammalt, enkelt och svårt. Hon vill gärna presentera olika musikgenrer för kören. Att lära känna ny musik är lika viktigt som ”igenkännandets glädje”. Hon varvar gärna utmaningar med att bara sjunga igenom något årligen igenkommande. När det gäller favoritsånger säger hon att kören bara sjunger hennes favoriter och de är oändligt många… och blir allt fler för varje år som går!

Ann-Margreth Nyberg

Ann-Margreth avlade 1985 Högre Organistexamen vid Musikhögskolan i Malmö. Arbetar sedan 1992 som organist och chefsstöd  i Eslövs Pastorat.

Hennes sångpedagog var både under studietiden och efter den - Evy Bråhammar. 1984 uppmärksammades hon av Birgit Nilsson vid en masterclass vid Malmö Musikhögskola. Hon har också deltagit i masterclass för Ingrid Bjoner i Köpenhamn, Håkan Hagegård i Oslo, gjort studiebesök hos Vera Rosza i London, Barbara Bonney i Salzburg samt nu senast hos Hovsångerskan Hillevi Martinpelto i Stockholm.

Repertoaren omfattar oratorier från Bach till Pärt, romanser, Strauss, Schubert m.fl. samt nordiska romanser.


Ann-Margreth har medverkat som solist ett flertal gånger i Dalby och nu under 2024 medverkar hon i Johannespassionen, Oratoriet Messias och senare i höst i Bach:s H-moll mässa.

Alice Akhlaghi


Alices musikbana började i Dalby kyrkas barnkör ledd av Anita Andersson. 

Hon är senare utbildad vid Musikhögskolan i Malmö där hon har studerat för Britta Johansson och Maria Streijffert. Där avslutade hon sin kandidat i klassisk sång våren 2023 och har därefter fortsatt att studera klassisk sång.

Utöver studierna vid musikhögskolan arbetar hon som läkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Joar Sörensson

Den lyriske tenoren Joar Sörensson är utbildad på Det Kungliga Danska Musikkonservatoriet i Köpenhamn där han sommaren 2024 slutför sina studier på masterprogrammet i sång för Reinaldo Mascias, professor Helene Gjerris och coach Thomas Darelius.
   Han har utöver det fått undervisning av bland andra den tyska världssopranen Christiane Karg, operasångaren och föreståndaren för operalinjen vid Royal College of Music i London Audrey Hyland, professorerna Tanya Aspelmeier och Lisa Herger från MDW i Wien, samt den berömda ackompanjatören Malcolm Martineau.

 

Joar har fokuserat särskilt på den tyska, franska och brittiska repertoaren, och gjorde 2018 sin operadebut som en del av ensemblen i J.P. Rameaus opera Pygmalion i en kritikerrosad produktion på Drottningholms Slottsteater.
   Hans solistdebut inom opera skedde 2022 i Ribe, Danmark som demonen Huwawa i danska Per Nørgårds ikoniska mästerverk Gilgamesh, och han gjorde tidigare under våren i Malmö sin Sverigedebut som Jaquino i Beethovens Fidelio.

 

Utöver opera har Joar bland annat framträtt som evangelist i J.S. Bachs Johannespassion och Juloratorium, och som tenorsolist i G.F. Händels Messias samt W.A. Mozarts Requiem.
   Han är även en flitig uttolkare av sångcykler och har konserterat med bland annat Die Schöne Müllerin av F. Schubert, Les heures claires av N. Boulanger, och A Young Man’s Exhortation av G. Finzi.

Gustav Johansson

Gustav Johansson, bas, är utbildad vid Opera Akademiet i Köpenhamn, Sibelius-Akademien i Helsingfors, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt Vadstena Folkhögskola. 

Han debuterade i maj 2022 på Det Kongelige Teater i Dimitrij Shostakovichs opera Näsan i tre små roller, och återvände dit året efter till Orfeus av Claudio Monteverdi tillsammans med Concerto Copenhagen. Hösten 2023 sjöng han bas-solot i Mozart Requiem på Malmö Opera med Skånes Dansteater.


Han har medverkat i Vadstena-Akademiens uppsättningar av Andefabriken och Breaking the Waves, samt vid Søholm Opera i Amahl and the Night Visitors av Giancarlo Menotti. Gustav framträdde sommaren 2022 i en kritikerrosad produktion med soloföreställningen Eight Songs for a Mad King tillsammans med den norska ensemblen Insimul Sinfonietta. 


Han är även en aktiv konsert- och oratoriesångare och arrangerar ofta egna konserter.
Gustav är sedan hösten 2023 anställd vid Malmö Opera.


Foto: Martin Paulsson

Britt Forsströmson

Text om Britt saknades vid publicering / Webred

Besättning Händels Messias den 14 april 2024 i Dalby kyrka

Alla är medlemmar i MSO utom Halel Levin som är frilansare.


Violin 1: Britt Forsströmson, Sujin Jang

Violin 2: Anna Rosén, Charlotta Bergkvist

Viola: Lukasz Lisowski

Cello: Annette Helmers

Kontrabas: Lukasz Jamer

Oboe: Halel Levin

Trumpet: Matteo Battistoni